Z MOICH KATALOGÓW

Do katalogu z mojej baśniowej wystawy w Galerii Historyków Sztuki w Krakowie w 1998 r. Andrzej Szwast po rozmowach o mojej twórczości napisał taki oto tekst do katalogu z wystawy:
http://szwast.republika.pl/blazewiczr.html